Vedlikehold høsten 2020

Coating Service har vært ute og gjort en flott jobb på fyret høsten 2020. Hele bygget ble malt utvendig, nye takrenner ble montert. Ble laget tak over en del av de gamle murene av 2-mannsboligen, til lager. Det ble montert foringer og listverk innvendig. I tillegg ble det gjort en jobb inne i fyret og det ble montert en ny leider på kaien. Ble også borret ned stolper til nytt rekkverk, i trappen ned til havet.