Millioner til fyret 24.04.2012

Det siste året har mye falt på plass for Bremstein Fyr DA.

I 2010 inngikk vi en kontrakt med Kystverket for leie av fyrvokterboligen i 10 år. Denne avtalen ble fornyet i 2011.

I vår ble restaureringsprosjektet tildelt drøyt 1,2 millioner kroner i støtte fra et spleiselag bestående av Nordland Fylkeskommune, Den verdifulle kystkulturen i Nordland og Kystverket.

Disse midlene betyr at arbeidet med å restaurere fyrvokterboligen kan begynne for alvor. Bremstein Fyr har i den anledning skrevet kontrakt med sørlandsfirmaet Coating Service AS. De begynner sitt arbeid på fyret i juli. Firmaet skal reparere taket på fyrvokterboligen, samt fjerne eternitten og skifte alle vinduer og dører.

Når dette er gjort så er det klart for dugnad for å få stelt og malt bygget. Initativtakerne har som mål at det utvendige arbeidet skal være ferdig før høsten. Da tillater nemlig ikke værforholdene flere turer ut til Bremstein.

Bremstein Fyr DA er veldig glade for støtten fra fylket, Den verdifulle kysten og Kystverket. Dette har muliggjort et prosjekt vi har planlagt og jobbet med i mange år.