Flytebrygge på gang 07.06.2014

Torsdag var en hel gjeng fra fyrgruppa ute i Bremstein og laget forsklaring til landgangfestet. Vi håper å få flytebrygga lagt ut i løpet av sommeren.

Her lages det forskaling. Togrim og Dag Torleif svetter for den gode sak i finværet.

Boring av landfeste til flytebrygge