Maling inne

28.06.2022  Var vi inne og malte panel og lister i sørvest rommet.

15.08.2022 Var vi inne og malte tak og vegger i stua mot vest